Nabídka služeb

Navigace Hlavní kategorie Nabídka služeb Kurz záchranářské minimum (wellness)

Kurz záchranářské minimum (wellness)

Obsah kurzu:

Jedná se o 16 hod. kurz, jehož obsahem jsou znalosti základních pracovních povinností plavčíka a pracovníků wellness centra.

Provozovatelé bazénů, koupališť a aquaparků si rádi touto kvalifikací vypomáhají a řeší tak nedostatečnou personální situaci, se kterou se v posledních letech potýkají. Kurz je vhodný i pro pracovníky pokladny, wellness a ost. zaměstnance BKA (strojníci, úklid a pod.)

Profil absolventa:

  • Vykonávat dozor u bazénu nebo koupaliště pouze pod dohledem kvalifikovaného plavčíka. Využití nachází tam, kde je zapotřebí k zajištění bezpečnosti více plavčíků (velká koupaliště a aquaparky, vodní atrakce).
  • Krátkodobě vykonávat dohled i samostatně (v případě, že službu konající plavčík, řeší jinou mimořádnou událost, např. ošetření zraněné osoby).
  • Dozor a úklidová činnost v hotelových a veřejných wellness centrech

Omezení:

Kurz ZM je jediný kurz, který má omezenou platnost na 2 roky. Hradí-li náklady na školení zaměstnavatel, je v potvrzení o absolvování kurzu uvedeno místo výkonu pouze pro areál provozovaný zaměstnavatelem.

Ceník:

Kurz ZM: 3 400,- Kč/os.

Opakovací školení: 900,- Kč/os.

Kurzy první pomoci:

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz MŠMT ČR.

Zážitkovou formou vedený kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit kvalitně poskytnout první pomoc. Naše kurzy jsou zaměřené hlavně prakticky, tím se chceme lišit a odlišujeme od ostatních společností. Nezbytnou teoretickou výuku základů střídají modelové situace s reálným maskováním zranění, takže se opravdu „zašpiníte“. Odborná témata jsou probírána napříč spektrem problematiky poskytování pomoci, mj. se vrhneme na základy lanové techniky, vodní záchrany (prakticky v bazénu), psychologickou intervenci, problematiku dopravních nehod, atd. V průběhu kurzu se vám denně věnují minimálně dva, v rámci modelových situaci až pět lektorů. Tento námi nastavený standard sebou přináší i vyšší cenovou hladinu daného kurzu, pod kterou se nemůžeme z hlediska zachování kvality snížit.

Absolvent kurzu je připraven na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech, hromadných společenských a sportovních akcích. Dále může zastávat funkci zdravotníka v organizacích, sdruženích, u jednotek SDH obcí, MěP, apod.

Délka kurzu: 43 hod.

Výstup: Osvědčení o rekvalifikaci

Cena kurzu: 3.500,- Kč

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný kurz MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Kurz je určen pro pracovníky ve školství, kteří potřebují v rámci svého působení znát základní znalosti poskytování první pomoci. Kurz je veden výhradně zážitkovou formou, přednášky jsou doplněny o modelové situace se zaměřením na školská zařízení.

Délka kurzu: 20 hod.

Výstup: Osvědčení v rámci DVPP

Cena kurzu: 2.500,- Kč

Školení se realizují v areálu ZŠ Bystřice, okr. Frýdek-Místek.

Poskytování předlékařské první pomoci u dětí předškolního věku

V rámci kurzu se účastník seznámí s problematikou základní neodkladné první pomoci u dětí předškolního věku. Kurz je vhodný především pro pedagogický sbor a vychovatelé v MŠ a v 1.stupni ZŠ.

Hodinová dotace a učební osnova je součástí akreditovaného kurzu ZNZZpPP

Délka kurzu: cca 6 hod.

Výstup: Potvrzení o absolvování odborného kurzu

Cena kurzu: 1.000,- Kč

Kurz KPR / AED

V rámci kurzu se účastník seznámí s problematikou základní neodkladné resuscitace. Především praktickou formou si osvojí správný nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) s bezpečným využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Školení je vhodné pro širokou laickou veřejnost, pro profesionální zachránce, či v rámci pravidelných školení zaměstnanců.

Délka kurzu: cca 3 - 4 hod.

Výstup: Potvrzení o absolvování kurzu

Cena za školení se odvíjí od počtu uchazečů:

  • do 8 osob 3.500,- Kč
  • 9 - 15 osob 6.000,- Kč
  • 16 - 20 osob 7.500,- Kč

Tento kurz můžeme realizovat i v místě vašeho působení - nutno zohlednit náklady na dopravu, min. počet uchazečů, atd.

AKTUALITY A NOVINKY, NEPŘEHLÉDNĚTE