Nabídka služeb

Navigace Hlavní kategorie Nabídka služeb Autorizovaná zkouška Instruktor plavání

Autorizovaná zkouška Instruktor plavání

Obsah kurzu:

Autorizovaná zkouška Plavčík(autorizace MŠMT ČR).

Pro ověření u zkoušky musí být uchazeč zdravotně způsobilý (ověřeno lékařem) a starší 18 let.

(Termín zkoušky bude upřesněn na základě vašich požadavků a našich možností. Po odeslání přihlášky se s vámi zkontaktujeme a dohodneme podrobnosti zkoušky. Zpravidla zkouška probíhá max. do 30 dnů od vaší registrace.)

Profil absolventa:

Samostatně vykonává pracovní činnost, dle kompetencí, které získá složením profesní zkoušky před autorizovanou osobou (naše organizace) v oblastech

  • Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů plavání
  • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů
  • Vysvětlení a předvedení technik plavání
  • Hodnocení plavecké úrovně
  • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení
  • Nácvik základních plaveckých dovedností
  • Nácvik plaveckých způsobů
  • Vedení lekce skupinové výuky plavání
  • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce
  • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

Úspěšný uchazeč musí splnit veškeré požadavky dané hodnotícím standardem, tj. státem garantované znalosti a dovednosti (jedná se o rozšířenou formu akreditovaného kurzu v délce cca 6 - 10 hod).

Dokladem o absolvování je Osvědčení o odborné způsobilosti pro pracovní činnost Instruktor plavání (kvalifikovaný Instruktor) s neomezenou platností.

Ceník:

Zkouška Instruktor plavání: 6 800,- Kč/os.

Přípravný seminář ke zkoušce plavčík: 1 800,- Kč/os. (absolvování přípravného semináře není podmínkou pro účast u autorizované zkoušky).

Autorizovaná zkouška Instruktor dětského plavání

(připravujeme 2024)

AKTUALITY A NOVINKY, NEPŘEHLÉDNĚTE