Vlastní název obsahové stránky

Navigace Hlavní kategorie Závazné podmínky pro přihlášení

Závazné podmínky pro přihlášení

Závazné podmínky účasti níže uvedené, platí pro vzdělávací programy, které organizuje Školící a Vzdělávací Centrum Asklépios, z. s. s účinností od 1. 1. 2020. Přihlášení do kurzu je realizováno pouze elektronicky. Po vyplnění a odeslání daného formuláře obdrží zájemce automaticky generovanou odpověď. Odesláním e-přihlášky zájemce dává souhlas organizátorovi kurzu ke shromažďování, zpracovávání a evidenci uvedených osobních a citlivých údajů. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR).

Nejpozději 10 dní před začátkem kurzu obdrží přihlášení vyrozumění o otevření kurzu, při dostatečně naplněné kapacitě. Frekventanti také obdrží podrobnější informace o průběhu kurzu a způsobu jeho úhrady. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v termínech kurzu z organizačních, provozních či jiných závažných důvodů (nemoc lektora, apod.). O veškerých změnách budou účastníci bezodkladně informováni.

Podmínky úhrady kurzu. Kurzovné hradí buď účastník, nebo organizace vždy v daném termínu dle zaslané faktury, nejpozději 7 pracovních dní před zahájením kurzu. Frekventant může z kurzu odstoupit, pokud neobdržel informaci o konání kurzu a zařazení do něj. V případě, že je již obeznámen s konáním kurzu a svým zařazením, kdy se rozhodl k odstoupení z kurzu, pak je účtován storno poplatek 20% z celkové částky ceny kurzu. Pokud se rozhodl účastník od svého přihlášení odstoupit v době 5 pracovních dnů před zahájením kurzu či v den zahájení nebo v jeho průběhu, účtujeme 50% z celkové částky ceny kurzu (neplatí, pokud je důvodem odstoupení zdravotní stav - toto musí být prokázáno lékařským potvrzením). V případě, že tomu nic nebrání, tak si účastník může vybrat jiný typ kurzu (např. pokud není schopen plnit v jeho průběhu některé požadavky).

Soubory ke stažení

AKTUALITY A NOVINKY, NEPŘEHLÉDNĚTE