Nabídka služeb

Navigace Hlavní kategorie Nabídka služeb Autorizovaná zkouška Plavčík (autorizace MŠMT ČR)

Autorizovaná zkouška Plavčík (autorizace MŠMT ČR)

Pro ověření u zkoušky musí být uchazeč zdravotně způsobilý (ověřeno lékařem) a starší 18 let.

(Termín zkoušky bude upřesněn na základě vašich požadavků a našich možností. Po odeslání přihlášky se s vámi zkontaktujeme a dohodneme podrobnosti zkoušky. Zpravidla zkouška probíhá max. do 30 dnů od vaší registrace.)

Profil absolventa:

Samostatně vykonává pracovní činnost, dle kompetencí, které získá složením profesní zkoušky před autorizovanou osobou (naše organizace) v oblastech záchrany tonoucího, předlékařské první pomoci, zajišťování prevence, bezpečnosti a dohledu nad provozem a kontrolou daného zařízení.

Úspěšný uchazeč musí splnit veškeré požadavky dané hodnotícím standardem, tj. státem garantované znalosti a dovednosti (jedná se o rozšířenou formu akreditovaného kurzu v délce cca 6 - 10 hod).

Dokladem o absolvování je Osvědčení o odborné způsobilosti pro pracovní činnost plavčík (kvalifikovaný plavčík) s neomezenou platností.

Ceník:

Zkouška plavčík: 5 600,- Kč/os.

Přípravný seminář ke zkoušce plavčík: 1 600,- Kč/os. (absolvování přípravného semináře není podmínkou pro účast u autorizované zkoušky).

AKTUALITY A NOVINKY, NEPŘEHLÉDNĚTE