Aktuální příspěvky
Navigace - HomePage - Aktuální příspěvky - Sportem proti covidu
Sportem proti covidu
Obec Bystřice ve spolupráci s ŠVC Asklépios, z.s., od pondělí 17. 5. 2021 na základě ústupu pandemie coronaviru a rozvolňovacího schématu, kdy vláda otevírá vnitřní sportoviště, spouští projekt "Sportem proti covidu".
Aktuální rozvolňování opatření, která nás měsíce svírala, vedlo spolupracující organizaci ŠVCA a Obec Bystřici, která výrazně podporuje jakékoliv sportovní aktivity, k iniciaci zajímavého projektu pod názvem "Sportem proti covidu". Základním cílem projektu je nabídnout široké sportovní veřejnosti a dalším zájemcům možnost využívat všechna vnitřní sportoviště obce Bystřice dle platných vládních a hygienických nařízení. Od pondělí 17. 5. 2021 je možné sportovat ve školním sportovním komplexu, od 24. 5. 2021 také v posilovně DDM Bystřice a věříme, že od poloviny června bude možné také využívat bystřický bazén. Všechna sportoviště klienti mohou využívat za přísných podmínek, mezi kterými tou nejhlavnější a nejpodstatnější je potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV - 2. V případě, že klient nebude mít jedno z platných a pro možnost sportovat ve vnitřních sportovištích nutných potvrzení, nebude ke sportu připuštěn a to by byla škoda.
Proto Obec Bystřice ve spolupráci s ŠVCA, z.s. přichází s projektem " Sportem proti covidu" , v rámci kterého mohou sportovci nezbytné potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV - 2 zdarma získat v odběrovém centru na bystřickém Squashi, které je otevřeno od pondělí 17.5.2021 celodenně.
Klient pod dohledem odborných pracovníků ŠVCA, z.s. provede v odběrovém centru samotest, který je pro zájemce zdarma a bude mít možnost po dobu 72 hodin možnost využívat všechna bystřická sportoviště. Výhledově bychom chtěli do projektu zahrnout i testování pro potřeby návštěvy našich kulturních událostí ve vnitřních prostorech.
Vážení sportovní přátelé, pokud chcete sportovat a nemáte jinou možnost prokázat před vstupem na sportoviště nepřítomnost AG SARS - COV - 2 a onemocnění covid 19, využijte služeb odběrového centra na squashi v Bystřici a získejte, po dlouhé době, vstupenku ke sportu.
Věříme, že projekt "Sportem proti covidu" vám pomůže vrátit se do normálního života.
Děkujeme organizaci ŠVCA, z.s. za participaci na projektu...
ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PŘED VSTUPEM DO PROVOZOVNY
CÍLEM PREVENTIVNÍHO TESTOVÁNÍ veřejnosti s využitím antigenních testů je včasné odhalení infekčních osob a zamezení dalšímu nevědomému šíření nákazy.
Nakažené osoby jsou infekční již dva dny před výskytem prvních příznaků onemocnění. U některých infikovaných osob se dokonce žádné příznaky projevit nemusí a mohou se cítit zcela zdravě.
Zjistíte-li testem, že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas přijmout opatření k zabránění dalšímu šíření nákazy:
ochráníte tak své příbuzné a přátele,
zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu,
ochráníte rizikové skupiny obyvatel (zejména starší a nemocné).
KDO TEST NEPOTŘEBUJE:
OSOBA PLNĚ OČKOVANÁ PROTI COVID-19
14 dnů po aplikaci druhé dávky, musí předložit potvrzení o dokončeném očkování
OSOBA, KTERÁ PRODĚLALA ONEMOCNĚNÍ COVID-19
max. 180 dnů od diagnózy, musí předložit potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění
ŽÁK/STUDENT, TESTOVÁN ANTIGENNÍM TESTEM NA SARS-COV-2
musí předložit potvrzení ze školy nebo čestné prohlášení (prohlášení zákonného zástupce), že byl negativně testován v posledních 72 hodinách
PRACOVNÍK, TESTOVÁN ANTIGENNÍM TESTEM NA SARS-COV-2
musí předložit potvrzení od zaměstnavatele, že byl negativně testován v posledních 72 hodinách
OSOBY TESTOVANÉ U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
AG TESTEM NA SARS-COV-2 (platnost 72 hodin)
PCR TESTEM NA SARS-COV-2 (platnost 7 dnů)
OSTATNÍ OSOBY:
Návštěvníkům, kteří si testování nezajistili předem, bude poskytnuta možnost provedení samo-testu na SARS-COV-2 přímo na místě v prostorech squashe (Vstup ze zadní strany budovy sportovního areálu). Služba je klientům sportovního areálu v Bystřici v rámci projektu „Sportem proti COVIDU“ poskytována bezplatně.
POVINNOSTI PROVOZOVATELE:
Provozovatel zkontroluje, zda klient podmínku negativního testu splňuje. Není-li tomu tak, neumožní mu vstup do provozovny, kterou zákazník po tomto zjištění neprodleně opustí.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích