Informace pro rodiče členů plaveckého klubu
Navigace - HomePage - Aktuální příspěvky - Informace pro rodiče členů plaveckého klubu
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření ve vztahu s činností plaveckého klubu ŠVCA s platností od 5.10. 2020
Plavecký klub ŠVCA není volno-časovou aktivitou pro děti a mládež, hlavní cíl plaveckého klubu je sportovní činnost, lekce plavání, organizace plavecké výuky a příprava sportovců a sportovní akce.
II. Odst. v bodě 2. výše zmíněného opatření Je uvedeno:
sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
Na základě těchto informací vyplývá, že chod plaveckého klubu ŠVCA za dodržení daných podmínek není omezen.
Nutná opatření:
Po dobu platnosti krizového opatření nebudou v období tréninku přítomni rodiče sportovců.
Prosíme všechny rodiče aby respektovali toto opatření, které má zabránit k přenosu viru uvnitř sportoviště. Jakmile bude toto opatření zrušeno, bude opět možné setrvat v době tréninku v bazénové hale, popř. využít volných drah k plavání.
Děkujeme za pochopení.
Vedení plaveckého klubu ŠVCA
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích