Aktuality a novinky

Navigace Hlavní kategorie Aktuality a novinky Informace pro rodiče členů plaveckého klubu

Informace pro rodiče členů plaveckého klubu

01.října 2020 | USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření ve vztahu s činností plaveckého klubu ŠVCA s platností od 5.10. 2020

  • Plavecký klub ŠVCA není volno-časovou aktivitou pro děti a mládež, hlavní cíl plaveckého klubu je sportovní činnost, lekce plavání, organizace plavecké výuky a příprava sportovců a sportovní akce.

II. Odst. v bodě 2. výše zmíněného opatření Je uvedeno:

sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

Na základě těchto informací vyplývá, že chod plaveckého klubu ŠVCA za dodržení daných podmínek není omezen.

Nutná opatření:

Po dobu platnosti krizového opatření nebudou v období tréninku přítomni rodiče sportovců.

Prosíme všechny rodiče aby respektovali toto opatření, které má zabránit k přenosu viru uvnitř sportoviště. Jakmile bude toto opatření zrušeno, bude opět možné setrvat v době tréninku v bazénové hale, popř. využít volných drah k plavání.

Děkujeme za pochopení.

Vedení plaveckého klubu ŠVCA

AKTUALITY A NOVINKY, NEPŘEHLÉDNĚTE