Plavecký klub ŠVCA
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavecká škola - Plavecký klub ŠVCA
Náš plavecký klub vznikl v roce 2016 jako zájmový útvar. Jeho základním cílem je výuka plavání či zdokonalování plaveckého stylu od dětí po dospívající mládež. V průběhu naší existence jsme na základě požadavků veřejnosti rozšířili služby o pravidelné kurzy plavání pro dospělé.
Rozdělení dětí podle věku:
A) Plavecká přípravka (děti od 4 - 6 let + neplavci)
Lekce 1x týdně v pátek od 15:00 - 16:00
15:00 - 16:00 máme pronajatý celý bazén, v případě menší účasti plavajících dětí, jsou dráhy k dispozici rodičům či jejich doprovodu.
B) Plavecký klub (děti od 7 - mládež)
Lekce 2x týdně v úterý a čtvrtek od 17:30 - 18:30 nebo 18:30 - 19:30
Ceny služeb plaveckého klubu pro rok 2020
A) Plavecká přípravka
Cena je rozdělena na dvě pololetí:
1. pol. říjen - leden 1.800,- Kč
2. pol. únor - červen 1.800,- Kč
B) Plavecký klub
Cena je rozdělena na dvě pololetí:
1. pol. říjen - leden 2.100,- Kč
2. pol. únor - červen 2.100,- Kč
Akce plave celá rodina
Každý sourozenec dítěte, které navštěvuje přípravku nebo klub má 50% slevu.
Informace k platbě.
Prosíme o platbu prostřednictvím bankovního účtu. Platba za jednotlivá pololetí musí být uhrazena před nástupem na úvodní lekce (data k úvodím lekcím daného pololetí budou rodičům zaslány v informačních emailech s dostatečným předstihem. účet č.: 2800368339/2010. Jako variabilní symbol uveďte 202040, do poznámky pro příjemce napište kroužek plavání a jméno dítěte.
Sleva na sourozence - vždy 50 % z ceny prvního plavajícího dítěte.
Upozornění
V případě uzavření bazénu z důvodu vládních opatření popř. rozhodnutím KHS (krajské hygienické stanice) se kurzovné za jednotlivá pololetí nevrací. V těchto případech si organizátor plaveckého klubu vyhrazuje právo na druh a výši kompenzace, která bude dětem a platícím rodičům nabídnuta.
Děkujeme za pochopení…
Lektorský sbor:
Odpovědné osoby: Vojtěch a Břetislav Maroszovi - vedoucí instruktoři plaveckého klubu
Kontaktní email: plaveckyklub@svca.cz
Prosíme, s veškerými dotazy ohledně plaveckých lekcí nás kontaktujte na výše uvedený email. V případě nouze a náhlých změn možno na tel. 773 756 836.
Na závěr Vám chceme poděkovat, za možnost podílet se na výuce Vašich dětí v plaveckých dovednostech.
„Umění plavat znamená zabránit smrti utopením. Naše mládež má být vedena k pilnému koupání také proto, aby se při tom naučila plavat. Je to krásná mužná připravenost, podpora lidského přátelství, umět pomoci tonoucímu. Co platné, když musíme spěchat na břeh pro pomoc, místo abychom pomohli sami.“ Johann Christoph Friedrich GutsMuths (německý učitel – 19. stol.)
Kurz plavání pro dospělé (bez věkového omezení)
10 lekcí výuky v max. počtu 5 osob. Lekce se konají dle domluvy, převážně ve večerních hodinách.
Kurz se realizuje po přihlášení min. 3 osob.
Kurz plavání pro dospělé
Cena: 2.500,- Kč.
V případě zájmu o individuální výuku činí cena kurzu 6.200,- Kč.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích