Kurz záchranářského minima, pomocný plavčík
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavčíci - Jsem zájemce - Kurz zachranářského minima, pomocný plavčík
Jedná se o 16 hod. kurz, jehož obsahem jsou znalosti základních pracovních povinností plavčíka a pracovníků wellness centra.
Provozovatelé bazénů, koupališť a aquaparků si rádi touto kvalifikací vypomáhají a řeší tak nedostatečnou personální situaci, se kterou se v posledních letech potýkají.Kurz je vhodný i pro pracovníci pokladny, wellness a ost. zaměstnance BKA (strojníci, úklid a pod.)
Absolvent kurzu ZM je oprávněn:
Vykonávat dozor u bazénu nebo koupaliště pouze pod dohledem kvalifikovaného plavčíka. Využití nachází tam, kde je zapotřebí k zajištění bezpečnosti více plavčíků (velká koupaliště a aquaparky, vodní atrakce).
Krátkodobě vykonávat dohled i samostatně (v případě, že službu konající plavčík, řeší jinou mimořádnou událost, např. ošetření zraněné osoby).
Dozor a úklidová činnost v hotelových a veřejných wellness centrech
Kurz Zachranářského minima je jediný kurz, který má omezenou platnost na 2 roky.Hradí-li náklady na školení zaměstnavatel, je v potvrzení o absolvování kurzu uvedeno místo výkonu pouze pro areál provozovaný zaměstnavatelem.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích