Autorizovaná zkouška Plavčík
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavčíci - Akreditace k nahlédnutí - Autorizovaná zkouška Plavčík
Jedná se o zkoušku před dvoučlennou komisí v délce trvání cca 6 – 8 hod.
Zkouška je složena z 5 okruhů, pro úspěšné absolvování je zapotřebí zvládnutí všech.
Záchrana tonoucího
Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků
Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení
Vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aqvaparků
Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků
Výstupem je OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti pro pracovní činnost plavčík (kvalifikovaný plavčík). Osvědčení má statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích