Autorizovaná zkouška Instruktor plavání
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavčíci - Autorizovaná zkouška Instruktor plavání
Jedná se o zkoušku před dvoučlennou komisí v délce trvání cca 8 – 10 hod.
Zkouška je složena z 10 okruhů, pro úspěšné absolvování je zapotřebí zvládnutí všech.
Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů plavání
Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů
Vysvětlení a předvedení technik plavání
Hodnocení plavecké úrovně
Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení
Nácvik základních plaveckých dovedností
Nácvik plaveckých způsobů
Vedení lekce skupinové výuky plavání
Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce
Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání
Výstupem je OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti pro pracovní činnost Instruktor plavání. Osvědčení má statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích