Přihláška k autorizované zkoušce Instruktor plavání
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavčíci - Přihláška k autorizované zkoušce Instruktor plavání
* Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
* Státní příslušenství
česká
* Státní příslušenství
Statní příslušenství
* Typ identifikačního dokladu
Občanský průkaz, nebo řidičský průkaz
* Číslo dokladu
Číslo dokladu
* Datum narození
DD/MM/RR
* Místo narození
* Rodné číslo
* Adresa trvalého bydliště
* E-mailová adresa
@
* Mobilní kontakt
+420
* Vyber termín školení
* Zvol místo školení
Odesláním e-přihlášky zájemce dává souhlas organizátorovi kurzu ke shromažďování, zpracovávání a evidenci uvedených osobních a citlivých údajů. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR).
PŘIHLÁSIT SE
STORNOVAT
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích