Autorizovaná zkouška Mistr plavčí
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavčíci - Akreditace k nahlédnutí - Autorizovaná zkouška Mistr plavčí
Jedná se o zkoušku před tříčlennou komisí v délce trvání 2 dnů,
(zkouška probíhá na bazéně s min. hloubkou 4 m a na volné vodě (vodní tok, popř. přehrada)
Zkouška je složena ze 4 okruhů, pro úspěšné absolvování je zapotřebí zvládnutí všech.
Řízení a koordinace záchrany tonoucího
Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích
Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení
Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků
Výstupem je OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti pro pracovní činnost mistr plavčí (kvalifikovaný mistr plavčí). Osvědčení má statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích