Akreditovaný kurz plavčík
Navigace - HomePage - Nabízíme - Plavčíci - Akreditace k nahlédnutí - Akreditovaný kurz plavčík
Jedná se o 70 hod. kurz, uchazeč získá znalosti v oblasti vodní záchrany a první pomoci v souladu s osnovou autorizované zkoušky.
Kritéria pro uchazeče:
Dosažení věku 15 let
Ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost,
Kritéria pro udělení potvrzení o odborném kurzu plavčík
min. 80% účasti v kurzu
Dále probíhá interní ověření znalostí – (nemá vliv na vydání potvrzení)
Kardiopulmonální resuscitace jedním zachráncem – 5 minut
Plavání 300 m zvoleným plaveckým způsobem, bez časového limitu
Zvládnutí vybraných záchranářských technik (modelová situace – dle výběru zkoušejícího
Na základě výše uvedeného ověření je vystaven protokol o připravenosti či nepřipravenosti frekventanta k autorizované zkoušce. Protokol není zveřejněn. Jedná se o interní dokument ŠVCA.
Výstupem kurzu je Potvrzení o absolvování odborného kurzu s neomezenou platností pro všechny bazény, koupaliště a aquaparky v ČR.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích