Nabídka kurzů první pomoci
Navigace - HomePage - Nabízíme - Kurzy první pomoci - Nabídka kurzů první pomoci
Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA
Akreditovaný kurz MŠMT ČR.
Zážitkovou formou vedený kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit kvalitně poskytnout první pomoc. Naše kurzy jsou zaměřené hlavně prakticky, tím se chceme lišit a odlišujeme od ostatních společností. Nezbytnou teoretickou výuku základů střídají modelové situace s reálným maskováním zranění, takže se opravdu „zašpiníte“. Odborná témata jsou probírána napříč spektrem problematiky poskytování pomoci, mj. se vrhneme na základy lanové techniky, vodní záchrany (prakticky v bazénu), psychologickou intervenci, problematiku dopravních nehod, atd. V průběhu kurzu se vám denně věnují minimálně dva, v rámci modelových situaci až pět lektorů. Tento námi nastavený standard sebou přináší i vyšší cenovou hladinu daného kurzu, pod kterou se nemůžeme z hlediska zachování kvality snížit.
Absolvent kurzu je připraven na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech, hromadných společenských a sportovních akcích. Dále může zastávat funkci zdravotníka v organizacích, sdruženích, u jednotek SDH obcí, MěP, apod.
Délka kurzu: 43 hod.
Výstup: Osvědčení o rekvalifikaci
Cena kurzu: 3.500,- Kč
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - ZNZZpPP
Akreditovaný kurz MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Kurz je určen pro pracovníky ve školství, kteří potřebují v rámci svého působení znát základní znalosti poskytování první pomoci. Kurz je veden výhradně zážitkovou formou, přednášky jsou doplněny o modelové situace se zaměřením na školská zařízení.
Délka kurzu: 20 hod.
Výstup: Osvědčení v rámci DVPP
Cena kurzu: 2.500,- Kč
Školení se realizují v areálu ZŠ Bystřice, okr. Frýdek-Místek.
Poskytování předlékařské první pomoci u dětí předškolního věku
V rámci kurzu se účastník seznámí s problematikou základní neodkladné první pomoci u dětí předškolního věku. Kurz je vhodný především pro pedagogický sbor a vychovatelé v MŠ a v 1.stupni ZŠ.
Hodinová dotace a učební osnova je součástí akreditovaného kurzu ZNZZpPP
Délka kurzu: cca 6 hod.
Výstup: Potvrzení o absolvování odborného kurzu
Cena kurzu: 1.000,- Kč
Kurz KPR / AED
V rámci kurzu se účastník seznámí s problematikou základní neodkladné resuscitace. Především praktickou formou si osvojí správný nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) s bezpečným využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Školení je vhodné pro širokou laickou veřejnost, pro profesionální zachránce, či v rámci pravidelných školení zaměstnanců.
Délka kurzu: cca 3 - 4 hod.
Výstup: Potvrzení o absolvování kurzu
Cena za školení se odvíjí od počtu uchazečů:
do 8 osob 3.500,- Kč
9 - 15 osob 6.000,- Kč
16 - 20 osob 7.500,- Kč
Tento kurz můžeme realizovat i v místě vašeho působení - nutno zohlednit náklady na dopravu, min. počet uchazečů, atd.
Co nabízíme
PLAVECKÁ ŠKOLA
PRVNÍ POMOC
E-LEARNING
PLAVČÍCI
SPRAVUJEME
AED ProŽivot.CZ
Sledujte nás na sociálních sítích